Werkplek concepten

Een doordacht werkplekconcept draag bij aan meer efficiënte productiviteit, werkplezier, kennisdeling en toename van sociale relaties in de organisatie. Onze Huisvestingprojectmanagers ondersteunen bij het opzetten van duurzame werkplekconcepten en zorgen ervoor dat het praktisch toepasbaar is binnen de werkomgeving.

Als gevolg van de Corona pandemie waarin medewerkers gewend zijn geraakt om de werkzaamheden grotendeels ook vanuit huis uit te voeren is er een veranderende behoefte aan de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Thuiswerken heeft voor en nadelen ten opzichte van kantoorlocaties. Het hybride werken concept is een nieuw gegeven.

Het doel van kantoorgebouwen is in verandering in de post-corona periode. Kantoren dienen niet meer plat als locatie met werkplekken en vergadervoorzieningen, maar spelen veel meer een rol als ontmoetingsplaatsen waar de cohesie tussen collega’s gefaciliteerd dient te worden. Dit gebeurd door de inrichting en faciliteiten zodanig te laten aansluiten op deze behoefte dat mensen elkaar gemakkelijk vinden, er een open cultuur ontstaat in een “thuis gevoel”.

Technologie zorgt ervoor dat er een goede verbinding kan worden gemaakt tussen medewerkers welke thuiswerken en op kantoorwerken optimaal kunnen samenwerken met elkaar op hetzelfde moment. Hiervoor bestaan reeds veel toepassingen om dit mogelijk te maken. Het hybride werken zorgt dat er nog meer plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden.

Onze projectmanagers op huisvestingsgebied helpen u graag met het opzetten van dit soort kantoorconcepten, thuiswerkplekinrichtingen en projecten van A tot Z.