Case in beeld: Huisvesting bij de Raad voor de Kinderbescherming

 

Momenteel zit onze projectmanager Esther midden in een huisvestingstraject bij het hoofdkantoor van de Raad voor de Kinderbescherming. Hoe ziet het traject er precies uit en met welke overheidszaken moeten we rekening houden? Esther brengt haar case in beeld. 

In 2050 zijn alle overheidsgebouwen energieneutraal
Het reduceren van de CO2-uitstoot bij alle overheidsgebouwen is een issue dat al langere tijd op de agenda staat. De ambitie van de overheid is dat in 2050 alle gebouwen energieneutraal zijn. Hier volgt de overheid een algemeen beleid voor, waarbij alle onderdelen binnen de overheid een specifiek actieplan dienen op te stellen. 

Van oud rijkskantoor tot nieuwe duurzame locatie 
Het hoofdkantoor van de Raad voor Kinderbescherming is gevestigd in het gebouw van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit gebouw valt onder de regel dat het de komende jaren drastisch moet worden verduurzaamd. Het Ministerie zet de grote hoofdlijnen uit voor dit traject, waarbij het oude Rijksgebouw wordt omgevormd tot een nieuwe duurzame locatie. Geen verhuizing dus van A naar B, maar een vernieuwde groene huisvesting op dezelfde locatie. De Raad voor Kinderbescherming zal ook voor haar kantoor een actieplan voor dit traject dienen op te stellen. Onze projectmanager Esther coördineert dit plan. 

Opstellen van een intern actieplan voor verduurzaming
Esther: ,,Op dit moment ben ik hard bezig met onderzoeken hoe het hoofdkantoor van de Raad voor Kinderbescherming intern kan verduurzamen. Doordat er eerdere actieplannen zijn opgesteld binnen andere onderdelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, kan ik gebruik maken van de sterke punten hiervan. Deze voeg ik samen in een nieuw plan. Je ziet dat verduurzaming een grote facilitaire trend is binnen de non-profit en overheid. Denk aan het elektrificeren van het wagenpark en het verbod op dierlijke producten bij sommige locaties. Het feit dat ik als facilitaire projectmanager mijn maatschappelijk én groene steentje kan bijdragen bij de Raad voor Kinderbescherming geeft mij een enorm gevoel van voldoening!’’ 

Wil je meer weten over onze ervaring binnen de facilitaire non-profit markt? Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!