Projectupdate: Woningcorporatie Rijswijk Wonen en haar nieuwe locatie

Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met zo’n 6.200 huurwoningen. Al meer dan 100 jaar verzorgen ze met hun 65 medewerkers voor goede en betaalbare woningen in Rijswijk en omgeving voor huishoudens met een kleine beurs. De woningcorporatie is momenteel gevestigd in een gebouw van 1.400 vierkante meter, verdeeld over twee etages. Eind december 2020 gaan ze verhuizen naar de eerste etage van de kantorenlocatie 'The Lobby'. Voordat Rijswijk Wonen zich hier kan gaan vestigen, dient de eerste etage volledig te worden verbouwd aan de hand van het op te stellen Programma van Eisen. Om dit complexe project soepel en efficiënt te laten verlopen, schakelden ze Puur en Partners in. Met het eindresultaat in zicht, delen we een kleine update!


Het project
Het huisvestingstraject van Rijswijk Wonen heeft twee belangrijke speerpunten. De nieuwe locatie dient te worden verbouwd en ingericht. Daarnaast moet de organisatie verhuizen van het oude pand naar het nieuwe gebouw en dient deze ‘gebruiksklaar’ te zijn voor alle medewerkers.

Onze projectmanager Gijs Wals is betrokken als SPOC (oftewel, ‘single point of contact’) bij het gehele project en adviseert, begeleidt en coördineert Rijswijk Wonen door alle projectfases heen. Van verbouwing tot en met de ingebruikname van de nieuwe locatie. 

Gijs zijn voornaamste rol is het verbinden van alle betrokken partijen in het gehele traject. Hierbij moet worden gedacht aan de aannemer, de architect, de verhuurder, de leveranciers, de OR en uiteraard alle afdelingen van de woningcorporatie. Tevens bewaakt hij de volledige planning en het budget.


De uitdagingen
Het einddoel van dit project is dat Rijswijk Wonen eind december 2020 volledig is gehuisvest op de nieuwe ingerichte locatie. Uiteraard binnen de planning en het gestelde budget. Een project zou echter niet complex zijn als er op de weg naar het doel geen uitdagingen zouden ontstaan. De grootste is natuurlijk COVID-19, maar ook het afvallen van de eerst gekozen locatie heeft voor enige vertraging gezorgd. Gelukkig staat daar tegenover dat meubilair op tijd kon worden besteld en de glasverbinding tijdig gereed is, zodat er ook op tijd netwerk aanwezig is op de nieuwe locatie. Hierdoor is de planning bewaakt gebleven en liggen we op schema.


Onze toegevoegde waarde 
Voor Puur en Partners is dit geen vreemd en nieuw project. Door de ervaring en rust die Gijs bewaart als projectmanager binnen het traject, kan tijdig bijgeschakeld worden en blijft er goed zicht op de planning. Ook de verbinding tussen alle betrokken partijen blijft intact. De contacten met alle diverse stakeholders op verschillende niveaus zorgt ervoor dat het hele project in goede banen wordt geleid. Kortom, Rijswijk Wonen houdt zich bezig met haar core business. Wij regelen het hele herhuisvestingstraject volgens planning en budget. Samen kunnen wij er daarom op vertrouwen dat de woningcorporatie aan het einde van 2020 werkt vanuit een nieuwe prachtige locatie!


“Kantoorverhuizingen faciliteren is geen kerntaak voor corporaties en ook niet per se iets waarin we zelf goed zijn. Tegelijkertijd voor Rijswijk Wonen wel een noodzaak om op een nieuwe plek een frisse start te maken; dicht bij de huurder, heel goed bereikbaar met OV – want naast het station midden in Rijswijk. We hebben heel bewust gekozen voor ontzorgen; laat de verhuizing vooral doen door experts wiens vak het is – dan kunnen wij ons focussen op de dingen die voor onze klanten belangrijk zijn. En zo is het ook uitgepakt. Eind december betrekken we onze nieuwe plek en constateer ik dat Puur en Partners ons echt heeft ontzorgd.”
Rob van den Broeke, directeur Rijswijk Wonen