Onderwijs

Het onderwijs innoveert, verandert en transformeert elke dag. Dit is daarom ook het geval voor de onderwijshuisvesting. Onze Facilitaire Projectmanagers hebben expertise over dit gehele huisvestingstraject. Wij ondersteunen, organiseren en coördineren hierbij als betrokken partner. In de afgelopen jaren hebben wij al talloze huisvestings-, facilitaire en verhuisprojecten in onderwijshuisvesting uitgevoerd. Van middelbare scholen tot universiteiten. Onze kracht zit in de hands-on aanpak om de behoefte van veranderende schoolomgevingen vanuit strategisch perspectief te begeleiden naar de daadwerkelijke tactische en operationele realisatie.

Onze expert voor Onderwijs

Gijs Wals
terug