De dynamische werkweken van Bo bij Fontys en ASML


Bo haar werkweken zijn momenteel druk en dynamisch, aangezien ze vorig jaar is gestart met twee projecten. Als facilitair coördinator verricht ze namelijk projecten bij Fontys Hogeschool en ASML samen met onze projectmanager Gijs. Tussen alle hectiek door spraken we Bo over haar drukke agenda.

Herhuisvestingsproject bij Fontys Hogeschool
Via Hevo Interim zijn Gijs en Bo betrokken bij de verhuizing van de afdelingen Journalistiek en ICT bij Fontys Hogeschool. De afdelingen verhuizen namelijk naar een nieuwe locatie in Tilburg, waar ze samen met het bedrijfsleven en overige onderwijsinstellingen in een multi-tenantpand worden gehuisvest. De verhuizing staat in week 5 gepland.

Bo heeft ervoor gezorgd dat inzichtelijk is wat er op de huidige locatie aanwezig is en wat mee moet worden verhuisd. Daarnaast verzorgt ze de IT- en de huisvestingsvergaderingen. Tot slot regelt ze dat na de verhuizing alle lopende contracten tijdig zijn opgezegd, dat de signing op de oude locatie is verwijderd en dat het oude pand leeg wordt opgeleverd voor de nieuwe gebruiker.

Realiseren van de ASML Academy
Vanuit Tilburg rijdt Bo regelmatig richting Eindhoven en Veldhoven naar ASML.  Hier ondersteunt ze Gijs bij de realisatie van een grote ASML Academy. Waar voorheen alle academy’s verspreid over meerdere locaties zaten, wordt nu één algehele academy gerealiseerd. Gijs en Bo treden in dit traject op als vertegenwoordiger van de verschillende academy's. Wat hebben ze nodig? Wat is al besloten? Samen fungeren ze als spil tussen de klant en de daadwerkelijke realisatie. Bo verzorgt daarbij voor de nieuwe ‘bewoners’ van de academy regelmatig rondleidingen.

De voertaal op het terrein van ASML is Engels. Om de opdrachtgever optimaal te bedienen, volgt ze nog een cursus Engels naast alle werkzaamheden. Niet dat ze dit nog niet goed kan, maar met de cursus zet ze de spreekwoordelijke 'dots on the i'. Als dit geen toewijding is, dan weten wij het niet.

En binnenkort?
Dan is Bo's opdracht bij Fontys Hogeschool afgerond en start ze bij Gemeente Helmond samen met Rene om een facilitaire organisatie op te zetten voor de nieuw te realiseren MFSA de Braak.