Shell Real Estate Amsterdam

In januari 2019 is onze projectmanager Roosmarijn Bouwens gestart aan een huisvestingsvraagstuk binnen Shell Real Estate, in opdracht van CBRE. Vraag was om alle processen omtrent ‘space planning’ in kaart te brengen en te beschrijven.  

Het eindproduct werd een eenduidig document, waarin alle processen en deelprocessen zijn beschreven. Zowel de interne als externe stakeholders zijn hierin meegenomen, een contactenlijst is opgenomen en er zijn schematische weergaves van alle sub- en processen weergegeven. Enkele processen die compleet uitgewerkt zijn: Locatievragen, verhuizingen, meubilair, SUS (Space Utilization Study) en space management. Tevens is er een uniforme werkwijze opgezet om alle informatie en documenten efficiënt te archiveren.  

Na de oplevering van het einddocument heeft Roosmarijn nog een half jaar de rol van ‘Space planner’ voortgezet. Tijdens deze periode heeft zij een goed begin gemaakt om de nieuwe werkwijzen te implementeren en tot uitvoer te brengen. Hierbij hield zij zich bezig met verschillende projecten en verhuizingen. Tijdens deze periode was het inwerken van de nieuwe Space planner ook een onderdeel van haar takenpakket.

Foto's

terug