Mercedes-Benz

Mercedes ME@WORK: Het realiseren van een innovatief ‘activity based working’ concept
Puur en Partners is de preferred partner van Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht in projectmanagement rondom (facilitaire) huisvesting. De activiteiten van het Customer Assistence Center zijn in de loop der jaren jaarlijks in omvang gegroeid, waarbij de optimalisatie van de huisvesting een voortdurend on-going proces is gebleken. 

In 2018 is door Mercedes-Benz besloten om het werkplekconcept van ‘activity based working’ fasegewijs te gaan doorvoeren binnen het Customer Assistance Center van Maastricht onder de naam ME@WORK. Dit betreft een ‘24/7’ kantooromgeving die zeven dagen per week en 365 dagen per jaar operationeel is. Aan ons de taak om dit concept te vertalen in een werkomgeving voor meer dan 200 medewerkers van verschillende afdelingen.

De belangrijke keys binnen het project
Planning: De opdracht is aangegaan middels een omkaderde PO, waarin wij een integrale planning hebben opgesteld met bijbehorende milestones en deadlines voor de realisatie van de huisvesting. Deze diende strak te worden gehanteerd, want uitwijken was geen optie. De ruimten van de te verhuizen afdelingen waren namelijk al herbestemd. 

Organiserend vermogen: De uitbreiding van de werkomgeving binnen het ME@WORK-concept met bijbehorende renovatie heeft plaats gevonden in een operationeel werkend pand (exclusief de COVID 19 lockdown periode). Een goede afstemming met pandbewoners, installateurs, aannemers, het bevoegd gezag en de omgeving was hierbij uiteraard noodzakelijk. Wij hebben deze partijen voortdurend samengebracht en overall gecoördineerd.  

Daadkracht: De aanhoudende groei van het aantal medewerkers en daaruit volgende populatiedruk, vroeg om een kordate aanpak. Zowel in bouwkundige als installatietechnische zaken was een strakke afstemming nodig, waarbij de beslissingen binnen gestelde termijn gemaakt moesten worden. Hierbij waren tevens onderhandelingen in verband met gebouwnormeringen noodzakelijk om voortgang of veiligheid te kunnen waarborgen. 

Zorgvuldigheid: Mercedes-Benz hanteert een ‘Best in Class’ gedachtegoed (oftewel, de ‘Deutsche Gründlichkeit’). Dit vraagt een zeer hoge mate van kwaliteit en borging van de leveranciers en tevens een zorgvuldige controle en begeleiding binnen het totale projectbudget. Het toetsen en beoordelen van voorstellen en begrotingen van installateurs is daarom nog meer van belang gebleken. Onder onze regie zijn hierin nog tussentijds aanpassingen gedaan. Alles om die kwaliteit te kunnen borgen.  

Het resultaat
Bij dit grote project sloten het harde als het zachte programma van eisen naadloos op elkaar aan. Dat is het gevolg van een integrale aanpak, waar vanaf het begin concept, esthetiek, techniek, haalbaarheid en draagvlak bij elkaar komen.

Naast onder meer de projectcoördinator, prijs-en contractvorming en de bouwbegeleiding voor de nieuw te realiseren werkomgeving, hebben we ook het interieurontwerp, het verandermanagement en de visievertaling van ‘activity based working’ samen met andere leveranciers voor onze rekening genomen. Het resultaat van het ME@WORK-concept binnen het Mercedez-Benz Customer Assistance Center Maastricht mag er wezen. Let’s work!

Foto's

terug