Woningcorporatie Rijswijk Wonen

        

Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met zo’n 6.200 huurwoningen. Al meer dan 100 jaar verzorgen ze met hun 65 medewerkers voor goede en betaalbare woningen in Rijswijk en omgeving voor huishoudens met een kleine beurs. De woningcorporatie was eerst gevestigd in een gebouw van 1.400 vierkante meter, verdeeld over twee etages. Momenteel zijn ze verhuisd naar de eerste etage van de kantorenlocatie 'The Lobby'. Voordat Rijswijk Wonen zich hier kon gaan vestigen, diende de eerste etage volledig te worden verbouwd aan de hand van het op te stellen Programma van Eisen. 

Het project
Het huisvestingstraject van Rijswijk Wonen had twee belangrijke speerpunten. De nieuwe locatie diende te worden verbouwd en ingericht. Daarnaast moest de organisatie verhuizen van het oude pand naar het nieuwe gebouw en diende deze ‘gebruiksklaar’ te zijn voor alle medewerkers.

Onze projectmanager Gijs Wals was betrokken als SPOC (oftewel, ‘single point of contact’) bij het gehele project en adviseerde, begeleidde en coördineerde Rijswijk Wonen door alle projectfases heen. Van verbouwing tot en met de ingebruikname van de nieuwe locatie. 

Gijs zijn voornaamste rol was het verbinden van alle betrokken partijen in het gehele traject. Hierbij moet worden gedacht aan de aannemer, de architect, de verhuurder, de leveranciers, de OR en uiteraard alle afdelingen van de woningcorporatie. Tevens bewaakte hij de volledige planning en het budget.


Hier een kleine greep uit al onze activiteiten:

 • Selecteren van aannemers
 • Voorzitten van alle bouwvergaderingen
 • Opstellen en voorzitten van de ICT-werkgroep
 • Toepassen van alle COVID-maatregelen
 • Regelen van aanbesteding voor meubilair
 • Beoordelen van alle losse contracten 
 • Coördineren van gehele verhuizing met verhuisbedrijf
 • Leeg opleveren van oude pand
 • Spil van RWW tussen MT, HR, ICT en interne afdelingen
 • Contactpersoon zijn voor alle leveranciers
 • Contact onderhouden met architect en aannemer
 • Opstellen, beheren en bewaken van totale budget
 • Begeleiden van nazorg en oplevering 


Het resultaat
Samen met alle betrokken partijen is voor Rijswijk Wonen een nieuwe huisvesting gecreëerd die past bij deze tijd en de nieuwe manier van werken. Van een gesloten omgeving naar een open en lichte omgeving, waarbij gestimuleerd wordt elkaar te ontmoeten en er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan op gepaste afstand. 

Daarnaast is er gebouwd aan een circulair geheel. De wanden en meubels zijn zo gemaakt dat deze eenvoudig gedemonteerd of verplaatst kunnen worden. De materialen zijn zorgvuldig gekozen, zodat deze aan het eind van de levenscyclus kunnen worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Naast het mooie resultaat van de fysiek nieuwe kantorenomgeving, is het gehele proces onder leiding van Gijs soepel en prettig verlopen. Het oude pand is netjes en leeg opgeleverd en de verhuizing naar de nieuwe locatie is efficiënt verlopen, waarbij de etage perfect gebruiksklaar was voor alle medewerkers. Puur en Partners heeft van start tot eind het overkoepelend overzicht gehouden en ernaar gestreefd dat alles in goede banen werd geleid in samenwerking met alle partijen, van aannemer tot architect.


Onze toegevoegde waarde
Voor Puur en Partners was dit geen vreemd en nieuw project. Door de ervaring en rust die Gijs bewaart als projectmanager binnen het traject, kon steeds tijdig bijgeschakeld worden en bleef er goed zicht op de planning. Ook de verbinding tussen alle betrokken partijen bleef gedurende het hele project intact. De contacten met alle diverse stakeholders op verschillende niveaus zorgde ervoor dat het hele project efficiënt en effectief verliep, Rijswijk Wonen hield zich bezig met haar core business. Wij regelden het hele herhuisvestingstraject volgens planning en budget!

“Kantoorverhuizingen faciliteren is geen kerntaak voor corporaties en ook niet per se iets waarin we zelf goed zijn. Tegelijkertijd voor Rijswijk Wonen wel een noodzaak om op een nieuwe plek een frisse start te maken; dicht bij de huurder, heel goed bereikbaar met OV – want naast het station midden in Rijswijk. We hebben heel bewust gekozen voor ontzorgen; laat de verhuizing vooral doen door experts wiens vak het is – dan kunnen wij ons focussen op de dingen die voor onze klanten belangrijk zijn. En zo is het ook uitgepakt. Eind december betrokken we onze nieuwe plek en constateer ik dat Puur en Partners ons echt heeft ontzorgd.”
Rob van den Broeke, directeur Rijswijk Wonen

Foto's

terug