Slachtofferhulp Nederland

Onze projectmanager Gijs Wals heeft voor Slachtofferhulp Nederland drie deelprojecten uitgevoerd op het gebied van huisvesting. 

1 Actualiseren huisvestingsbeleid 
Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen bij de cliënt, maar ook ten gevolge van hybride werken, wil Slachtofferhulp Nederland het huisvestingsbeleid uit 2018 herzien. 

De organisatie werkt vanuit zes regio’s met een eigen regiomanager en elke regio bestaat uit meerdere locaties. Ze hebben in totaal 25 kantoorlocaties, een flexibele schil van 46 gesprekslocaties en werken op zogenoemde ZSM- locaties samen met partners in de strafrechtketen. 

Gijs was als projectmanager verantwoordelijk voor het actualiseren van het huidige huisvestingsbeleid. In dit project was het vooral noodzakelijk om het cliëntperspectief mee te nemen. Nemen cliënten nog de moeite om te reizen om Slachtofferhulp persoonlijk te ontmoeten of kan het ook online? Wat betekent het hybride werken voor de inrichting, vierkante meters en de locatiebehoefte? 

2 Implementeren toegangsbeleid Salto 
De organisatie gaat daarnaast met de applicatie Salto werken als nieuw toegangsbeleid op alle locaties. Gijs heeft in overleg met de zes regio's leiding gegeven over het implementatietraject van het tagsysteem. 

3 Optimaliseren signing 
Op diverse locaties van Slachtofferhulp Nederland loopt veel publiek voorbij. Bijvoorbeeld bij vestigingen langs de spoorlijn of doorgaande weg. De organisatie wil op deze locaties beter zichtbaar zijn middels het aanbrengen van signing. Gijs heeft samen met het team Marketing de signing geregeld, van aanvragen van vergunningen tot opvragen van offertes bij leveranciers. 

Onze toegevoegde waarde 
Gijs keek telkens kritisch tegen projecten aan en stelde vragen of sommige zaken daadwerkelijk nodig zijn om uit te voeren. Hij voerde niet klakkeloos uit bij taken waar nog niet goed over doorgedacht was. Samen met zijn kritische blik, diepgaande facilitaire huisvestingskennis, ervaring en netwerk is Gijs van relevante waarde geweest binnen elk deelproject voor Slachtofferhulp Nederland. 

 

Foto's

terug