Carolien vertelt over haar uitdagende projecten van dit moment

 

Niet één, niet twee, niet drie, maar vier toffe projecten bij diverse opdrachtgevers – Carolien zit absoluut niet stil tijdens haar werkweek. Met welke opdrachten ze dan zoal bezig is? Ze vertelt er zelf over:


Nieuw werkplekconcept bij Sitech - AssetCo
,,Als gevolg van de opsplitsing van activiteiten van Sitech Services naar de nieuwe organisatie AssetCo, is de behoefte ontstaan om een nieuwe werkomgeving te creëren. De dienstverlening en manier van werken dient in de toekomst aan te sluiten op de vernieuwde propositie en eigen identiteit. Op dit moment heb ik net het schetsontwerp afgerond voor het ‘Open Office Concept’ dat we binnen de organisatie gaan ontwikkelen.’’


Een bezettingsgraadmeting bij Laurentius Ziekenhuis
,,Als gevolg van het thuiswerkbeleid wordt het Laurentius Ziekenhuis in Roermond momenteel geconfronteerd met een lagere werkplekbezetting op de kantoren. Hierdoor zijn er minder fysieke werkplekken en vierkante meters benodigd. Het voornemen is om een verdieping af te stoten, waardoor ze van drie naar twee verdiepingen gaan. Hierbij is de wens om een meer open werkplekconcept te introduceren, zonder al te veel wanden en muren, passend bij de werkzaamheden van de verschillende afdelingen. 

Om vanuit alle behoeften een goede vertaling te maken naar een juiste mix aan faciliteiten en dit vervolgens te vertalen naar een schetsontwerp, is mijn hulp en expertise ingeschakeld. Het uitvoeren van een bezettingsgraadmeting heeft er in dit traject mede voor gezorgd dat de gebruikers ervan zijn overtuigd dat het haalbaar is om een verdieping af te stoten. De materialisatie en inrichting wordt nu verder uitgewerkt door Timmermans Kantoor en omgeving. We zijn benieuwd naar het eindresultaat!’’


Herhuisvestingstraject voor Vebego Cleaning Services
,,De nieuwe organisatiestructuur van Vebego Cleaning Services en het gegeven dat ze te ruim in hun jasje zaten op de huidige locatie, heeft ertoe geleid dat de organisatie twee locaties wil samenvoegen. Deze herhuisvesting is meteen aangegrepen om het meubilair te vernieuwen en om meer te flexibiliseren binnen de bestaande structuren. De eerste verhuizing is nu net achter de rug, waarbij twee trailers vol oud meubilair zijn afgevoerd. Deze meubels worden vervolgens gerefurbished. Ik ben nu druk bezig met het voorbereiden van de volgende verhuizing.’’


Herstructureren van de werkomgeving voor een gemeente in Midden-Limburg
,,Op dit moment heeft een gemeente in Midden-Limburg minder zicht op waar alle medewerkers werken en hoeveel werkplekken in gebruik zijn. Dit als gevolg van diverse organisatieontwikkelingen, de veranderingen in structuur, het herstructureren van taken en de Covid-periode. Dit laatste heeft er eveneens voor gezorgd dat de werkbehoefte sterk is veranderd, waardoor het kantoor hier niet meer voldoende aansluit. 

Als middenfase naar een nieuwe werkomgeving wil de betreffende gemeente als tussenoplossing alvast gaan flexibiliseren binnen de bestaande structuren en starten met het herhuisvesten van de clusters conform de nieuwe organisatiestructuur.  

Ik ben nu net gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie en het inventariseren van de behoeften vanuit de gemeente. Hierna volgt het opstellen van een nieuw vlekkenplan inclusief een schuifschema om dit alles te bereiken.’'